03/01/2019

12. mednarodna znanstvena konferenca


 
  6. 6. 2019  smo na Bledu izvedli  12. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom

»Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva«, 

.

Konferenca je bil namenjena predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja in je potekala kot del projekta STAR-VITAL.

Tematska področja: 
- Odzivi stroke zdravstvene nege na sodobna stanja/izzive/potrebe na področju preventive in promocije zdravja
- Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave 
- Preventiva in promocija zdravja skozi različna starostna obdobja
- Gibanje in telo skozi različna starostna obdobja v luči preventive in promocije zdravja
- Raziskovanja in na dokazih podprta praksa v okviru preventive in promocije zdravja
-       Management, vodenje in kakovost v zdravstvu
-       Management in kakovost izobraževanja
- Družba, zdravje in politika
 
 
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

 

FOTOGALERIJA

 

 

DOGODEK SE JE IZVEDEL TUDI V OKVIRU 

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. 

  

 

POD POKROVITELJSTVOM
 
 
SPONZOR
 
 
 

PRIJAVNICA