03/01/2019

12th International Scientific Conference

 

 

12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

»Challenges and Needs of the society in the area of prevention and promotion of health at all levels of health care«

was on 6th June 2019, in Bled, Slovenia

The conference aimed to present current research and development activities of integrated prevention and health promotion in the field of health care. The conference was part of Star Vital project. 


Conference topics: 

  • Responses of the nursing profession to the current situation / challenges / needs in the field of prevention and promotion of health
  • Inter-sectoral and cross-sectoral integration for the development of high-quality healthcare
  • Prevention and health promotion in different age periods
  • Physical activity and body through different age periods in the light of prevention and health promotion
  • Management and quality in health care
  • Management and quality of education
  • Research and evidence-based practice in the field of prevention and health promotion
  • Society, health and politics

 Additional info: center@fzab.si, 00386 4 586 93 68

 

Sanela Pivač, MSc (Nursing), RN,  Senior Lecturer
Acting Dean 

 
 

PROGRAMME

Project »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev« is financed by European Union: ESS and Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. the oparation is conducted on behalf  of  'Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020', v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. 

  

 

UNDER THE AUSPICES
 
 
SPONZOR