05/05/2011

ŠTUDENTI VŠZNJ IZVEDLI GLASBENE, PLESNE IN LIKOVNE DELAVNICE V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM SOŽITJE IN OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE


 Dne 4. 5. 2011 smo na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice v okviru obveznih informativnih vaj izvedli delavnice v sodelovanju z lokalnim društvom Sožitje in z Osnovno šolo Poldeta Stražišarja Jesenice. Namen delavnic je bil vzpostaviti sodelovanje študentov VŠZNJ z osebami s posebnimi potrebami. Delavnice so potekale na glasbenem, plesnem in na likovnem področju. Študenti so se skupaj z učitelji, člani društva Sožitje in učenci Osnovne šole Poldeta Stražišarja preizkusili v glasbeni in plesni delavnici – v vlogi pevcev, plesalcev in v igranju glasbenega inštrumenta. V okviru likovne delavnice so študenti izdelovali glasbene inštrumente. Srečanje smo zaključili s predstavitvijo vseh treh delavnic in z glasbenim kotičkom.

Sožitje je društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Društvo skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Vključuje se v reševanje težav pri osebah s posebnimi potrebami na področju zdravstva, predšolskega varstva, šolstva in usposabljanja, zaposlovanja in bivanja. Konkretne društvene aktivnosti so usmerjene tudi v vse oblike združevanja, družabnega povezovanja, izobraževanja in posameznih dejavnosti, ki jih lahko ljudje združeni v društva v svojo korist dosežejo v svojem matičnem bivalnem prostoru, v okviru izvajanja posebnih socialnih programov na lokalni ravni. V društvu Sožitje delujejo tudi prostovoljci na različnih področjih - socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije, reševalci itd.) in na mnogih drugih področjih.

Utrinke iz glasbene, plesne in likovne delavnice si lahko ogledate tukaj: