14/01/2019

11. študentska konferenca: Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju družbe

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede je v letošnjem letu organizatorica 11. študentske konference  s področja zdravstvenih ved. Študentska konferenca bo potekala v petek, 24. 5. 2019 v Mariboru.
 
Moto letošnje konference se glasi: Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju družbe. Študenti prispevajo k medsebojnemu sodelovanju ter utrjevanju profesionalne identitete za danes in prihodnost. Z vključevanjem v raziskovanje pripomorejo k razvoju znanja za zdravje posameznikov, družine in družbe. Usposobljenost študenta za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih problemov na dokazih utemeljeni zdravstveni negi in k človeku usmerjeno obravnavo, so temelji za samostojno opravljanje poklicev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.
 
Študenti bodo predstavili dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom visokošolskih učiteljev.

Marta Smodiš, pred.