14/01/2019

Usmeritev za opravljanje IKU - 1., 2. in 3. letnik, redni in izredni v študijskem letu 2018/2019

Spoštovani,

Izbirno klinično usposabljanje lahko študenti pričnete opravljati, ko v celoti opravite vaše obvezno klinično usposabljanje. V kolikor z obveznim kliničnim usposabljanjem končate do 30. 4. 2019, lahko izbirno klinično usposabljanje pričnete opravljati že s 1. 5. 2019 dalje do 6. 9. 2019. Vsa potrebna navodila najdete objavljena v ŠIS-u pod rubriko Gradiva/Druga za študente/Izbirno klinično usposablanje.

V kolikor izberete učno bazo, ki ni na seznamu za izbirno klinično usposabljanje FZAB, mora izbrana učna baza imeti status učne baze in omogočiti brezplačeno opravljanje izbirnega kliničnega usposabljanja.

Izbirno klinično usposabljanje mora biti iz področij letnika, ki ga obiskujete.

Marta Smodiš, pred.