07/02/2019

1, 2. in 3. letnika redni in izredni študij Zdravstvena nega

Študente, ki še niso prevzeli obrazca za Izbirno klinično usposabljanje za 1. 2. in 3. letnik, redni in izredni študij, pozivamo, da le tega prevzamete v referatu (Potrdilo o prijavi študenta FZAB za opravljanje IKU v izbrani učni bazi). Obrazec, ki mora biti že v celoti izpolnjen s strani učne baze, kjer boste IKU opravljali, morate prinesti do 28.2.2019. IKU je obvezen del študijskega programa, ki ga morate opraviti do 6.9.2019 in je tudi pogoj za napredovanje v višji letnik.

V referatu obrazce prevzamete v času uradnih ur.

Marta Smodiš, koordinatorica kliničnega usposabljanja