07/02/2019

Študentom 2. in 3. letnika, redni in izredni

Iz ZD Škofja Loka smo dobili obvestilo glede parkiranja pred ustanovo. Študentje, ki prihajajo na KP v ZD Škofja Loka, lahko parkirajo v okolici ustanove na sotočju obeh Sor – tam je 10 parkirišč, ki so praviloma polna ob 6.15 uri. Od tam je do ZD 3 minute. Naslednja  možnost je pred trgovino Špar  od tam je do ZD  5 minut, ali pa v stari vojašnici na Kidričevi cesti – od tam je do ZD približno 8-10 minut.

Marta Smodiš, koordinatorica KU