14/02/2019

Obvestilo za študente 3. letnika, redni in izredni študij

Obveščamo vas, da so na portalu FZAB e-študij pri predmetu Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja, objavljeni seznami študentov pri seminarju po posameznih mentorjih.

Referat za študijske in študentske zadeve