05/03/2019

Študentom 1, 2. in 3. letnika, redni in izredni IKU

Študente obveščamo, da se terminsko lahko začne opravljati IKU od dne, ko ste opravili vso redno klinično prakso in sicer v terminu od 3. 5. do 6. 9. 2019. Študentje, ki ne bodo le tega upoštevali, ne bodo imeli priznano opravljanje IKU. Termine opravljanja bomo preverjali.

Lep pozdrav
Marta Smodiš, koordinatorica KU