07/03/2019

Simpozij: Skrb za zdravje žensk

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite simpozija o promociji aktivnosti za zdravje žensk, ki bo 13. septembra s pričetkom ob 9.00 uri v Hotelu Astoria na Bledu. 

Simpozij
SKRB ZA ZDRAVJE ŽENSK

Za osveščanje žensk glede skrbi za lastno zdravje bomo predstavili možnosti, ki jih ženske morajo poznati, da vzdržujejo svoje telo v zdravi in visoki kondiciji. Simpozij je namenjen obravnavi tem o skrbi za zdravje žensk, v vseh starostnih obdobjih, od otroštva, do pubertete, fertilne dobe, menopaze, po-menopavze do zrele dobe in pozne starosti:  

1. DRUŽBENI STATUS ŽENSKE (Zgodovinsko in danes)
2. MEDICINSKE, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STROKE V VLOGI ZA OHRANJANJE ZDRAVJA ŽENSK (ginekologija, endokrinologija, fizioterapija, psihologija, socialni vidik)
3. ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA VAROVANJE IN VEČ ZDRAVJA ŽENSK (najsodobnejše raziskave in pristopi)
4. OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA ŽENSK V SLOVENIJI (preventivni programi, primerjava z drugimi državami)


PROGRAM

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.10 Pozdravni govor: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., v. d. dekanje FZAB

Predavanja (1. del) 
Moderatorki: Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg. viš. pred. in Mateja Bahun, mag. zdr. neg., viš. pred. 
 
9.15 – 9.30 O položaju in počutju žensk v današnji družbi, dr. Bojan Varjačić Rajko, spec. klin. psih., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 
9.30 – 9.45 Kontracepcija skozi leta, Ana Marija Petek, dr. med., spec. ginek. in porodništva, OZG OE Zdravstveni dom Jesenice 
9.45 – 10.00 Skrb za zdravje žensk - vidik pediatrinje, doc. dr. Tina Bregant, dr. med., spec. ped., spec. fiz. in rehab. med., Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zdravstveni Dom Kamnik 
10.00 – 10.15 Vloga različnih laboratorijskih serumskih označevalcev pri ohranjanju zdravja žensk, Nina Bremše, dr. vet. med., Roche farmacevtska družba d. o. o., Divizija za diagnostiko, Slovenija 

10.15 – 10.20 Odmor 

10.20 – 10.35 Tumorski označevalec HE4 pri rakastih spremembah na jajčnikih, doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, spec. med. biokem, Staša Pečlin, univ. dipl. biokem.
Splošna bolnišnica Jesenice 
10.35 – 10.50 Državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA – 10 let delovanja, Sonja Tomšič, dr. med., spec. javnega zdravja, Katja Jarm, dr. med., spec. javnega zdravja, Maksimiljan Kadivec, dr. med., spec. radiologije, Onkološki inštitut Ljubljana, Državni program DORA, Slovenija
10.50 – 11.05 Stopnja ozaveščenosti žensk o programu ZORA in njegova učinkovitost, Ines Selinšek, dipl. m. s., mag. Marija Zrim, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota  
11.05 – 11.20 Razprava 
 
11.20 – 11.50 Odmor s pogostitvijo
 
Predavanja (2. del) 
Moderatorki: Mateja Bahun, mag. zdr. neg., viš. pred. in Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg. viš. pred.
 
11.50 – 12.05 Novosti v presejanju in obravnavi raka materničnega vratu,  dr. Nina Nečimer, univ. dipl. biokem., Romano Antunović, dr. med., Roche farmacevtska družba d.o.o., Slovenija, Roche d.o.o., Hrvaška
12.05 – 12.20 Mobilna aplikacija za vadbo mišic medeničnega dna, Mojca Rostrohar, dipl. fiziot., mag. prof. zg. uč., mag. Darija Ščepanović, viš. fiziot., viš. pred., Ivan Škrlec, univ. dipl. ing. elektrotehnike, Univerzitetni klinični center Ljubljana  
12.20 – 12.35 Ženske in zdravstvene informacije na internetu, Pina Tratar, dipl. m. s. 
Univerzitetni klinični center Ljubljana  
12.35 – 12.50 Osebne strategije žensk pri soočanju z brezposelnostjo – kvalitativni pristop, Slavica Roljić, mag. zdr. neg., pred., doc. dr. Radojka Kobentar, viš. med. ses., prof. def., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 
 
12.50 – 12.55 Odmor
 
12.55 – 13.10 Stališča Rominj do reproduktivnega zdravja, dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., pred., Univerzitetni klinični center Ljubljana 
13.10 – 13.55 Obravnava nosečnice z gestacijskim diabetesom, Alenka Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc., Maja Debelak, dipl. m. s. s specialnimi znanji, Splošna bolnišnica Jesenice 
13.55 – 14.10 Medosebni odnosi odločilni dejavnik socialnega zdravja žensk in družine na prehodu v starševstvo, mag. Erika Povšnar, univ. dipl. ped., viš. med. ses., pred., OZG OE Zdravstveni dom Kranj
14.10 – 14.25 Slovenke v skrbi za preventivo kožnega raka, prim. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., svetnica
14.25 – 14.40 Razprava z zaključkom 

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa konference.
 

Informacije o kotizaciji:

Aktivni udeleženci konference - 50 EUR
Drugi udeleženci konference -  50 EUR
 
Vabimo vas, da se na dogodek prijavite preko spletne prijavnice. Kotizacije znaša 50,00 EUR. Prosimo vas, da naveden znesek kotizacije nakažete na transakcijski račun Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice na številko: SI56 0700 0000 1033 819, sklic 00-09132019, in sicer najkasneje do 13. 9. 2019. Vse podatke o plačilu kotizacije boste prejeli tudi po elektronski pošti ob prijavi preko spletne prijavnice. Kotizacija vključuje zbornik, potrdilo o udeležbi, licenčne točke Zbornice Zveze in pogostitev. Število mest je omejeno. Dodatne informacije v zvezi s prijavo dobite na številki 04 586 93 68 ali e-pošti: center@fzab.si.
 

 Vljudno vabljeni!

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., viš. pred.,
Predstojnica katedre za zdravstveno nego

 

PROGRAM

SPLETNA PRIJAVNICA


Zlati sponzor dogodka:

Medijski sponzor:

 NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV

PRIJAVNICA