08/03/2019

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program (mag./2l.) »Promocija zdravja« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2019/2020

Na podlagi sklepa 4. seje Senata v 2018/2019, z dne 20. 2. 2019, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2019/2020 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.).

Število vpisnih mest za 2019/2020 in lokacija izvedbe študija:


30 mest za izredni študij (skupaj z vključenimi mesti za tujce)
lokacija Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a


Informativna dneva

10. april 2019 ob 15:30 uri, Ob železnici 30a, Ljubljana
5. september 2019 ob15:30 uri, Ob železnici 30a, Ljubljana


Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2019 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava. V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 9. septembra do 13. septembra 2019.


Ker program ni koncesioniran, se bo le-ta izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

A.    V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.
B.    Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana v skladu s prijavnimi roki.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja


Dodatne informacije dobite na telefonski številki (0)5 93 39 580 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si                                           Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
                                                    Vršilka dolžnosti dekanje