26/03/2019

Odnos medicinskih sester do ljudi z demenco in njihovo znanje s področja demence

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Odnos medicinskih sester do ljudi z demenco in njihovo znanje s področja demence, kandidatke Gordane Sivec, bo potekal v torek, 26. 3. 2019 ob 15:30 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, Študijsko središče Ljubljana, v predavalnici 5.

 

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Saša Kadivec            predsednica

doc. dr. Radojka Kobentar    mentorica

doc. dr. Katja Pesjak            članica

 

Lep pozdrav.

Referat s knjižnico