21/03/2019

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2019/2020

Na podlagi sklepa 5. seje Senata v 2018/2019, z dne 20. 3. 2019, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2019/2020 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«.

Število vpisnih mest za 2019/2020 in lokacija izvedbe programa:

30 mest za izredni študij, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a

Informativna dneva

10. april 2019 ob 15:30 uri, Ob železnici 30a, Ljubljana
5. september 2019 ob15:30 uri, Ob železnici 30a, Ljubljana

Rok za prijavo:

Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2019
V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 9. septembra do 13. septembra 2019.


Kandidati za vpis, preko spletne strani FZAB vnesete osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisnete in podpišete ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošljete po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Program se bo izvajal le pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju, upoštevajoč naslednje deleže:
•    povprečna ocena študija (50 %),
•    ocena diplomskega dela (40 %) in
•    morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).

Trajanje programa / Strokovni naslov
1 leto (60 ECTS) /

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje