23/04/2019

Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih - presečna raziskava v slovenskih bolnišnicah

Spoštovani,

zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih - presečna raziskava v slovenskih bolnišnicah, kandidatke Tine Oblak, bo potekal v torek, 23. 4. 2019 ob 15:45 uri, na lokaciji Študijsko središče Ljubljana- predavalnica 5 na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Saša Kadivec                                 predsednica

prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.   mentorica

izr. prof. dr. Andrej Robida                       član

 

Referat s knjižnico