13/05/2019

Dejavniki, ki vplivajo na kakovost odvzema bioloških vzorcev

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Dejavniki, ki vplivajo na kakovost odvzema bioloških vzorcev, kandidatke Aide Avdić, bo potekal v ponedeljek, 13. 5. 2019 ob 15:30 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Katja Vrankar, pred.    predsednica
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik    mentorica
Marjana Bernot, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve