26/04/2019

FT - Izbirni predmeti za 2. letnik v študijskem letu 2019/2020

Spoštovani študenti,

obveščamo vas, da se v ŠIS-u, v zavihku ANKETA, nahajata dva sklopa izbirnih predmetov v okviru katerih boste v vsakem izbrali en predmet, ki ju želite obiskovati v 2. letniku študijskega leta 2019/2020. Med izbrane predmete se bosta uvrstila predmeta, ki bosta z vaše strani prejela največje število glasov.

Referat za študijske in študentske zadeve