06/05/2019

Posledice uživanja sintetičnih kanabinoidov - pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Posledice uživanja sintetičnih kanabinoidov – pregled literature, kandidatke Tjaše Cegnar, bo potekal v sredo, 8. 5. 2019 ob 16:00 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik    predsednica
mag. Branko Bregar, viš. pred.    mentor
doc. dr. Katja Pesjak                    članica


Referat za študijske in študentske zadeve