14/05/2019

Kajenje pri pacientih s pljučnim rakom

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Kajenje pri pacientih s pljučnim rakom, kandidatke Urša Stanonik, bo potekal v torek, 14. 5. 2019 ob 14:30 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

doc. dr. Katja Pesjak    predsednica

doc. dr. Saša Kadivec    mentorica

doc. dr. Irena Grmek Košnik    članica


Referat za študijske in študentske zadeve