07/05/2011

Strokovna ekskurzija v CIRIUS Kamnik

V petek, 6. 5. 2011 smo se študenti prvega letnika rednega študija Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice odpravili  na strokovno ekskurzijo v  Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik). CIRIUS Kamnik je javni zavod, specializiran za vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi obolenji. V zavodu izvajajo vzgojno izobraževalne programe na nivoju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Poleg specialističnih ambulant izvajajo tudi različne sodobne metode zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije in logopedije.

V uvodnem predavanju so nam najprej predstavili delovanje centra, nato pa smo si center še ogledali. Ogledali smo si otroške sobe in učilnice, kjer se izvaja pouk, prilagojen otrokovim in mladostnikovim potrebam. V učilnicah imajo prilagojene stole, mize in ostale pripomočke, ki pripomorejo k čim bolj neodvisnem in kakovostnemu pridobivanju znanja in veščin v času pouka. Med pedagoškim procesom v razredu poteka povezovanje pedagoških, zdravstvenih in ostalih strokovnih sodelavcih, ki vplivajo na kakovostno izvedbo pouka. Izobraževalni programi so prilagojeni glede na posebne potrebe dijakov, razredi so manjši, uporabljajo se posebne oblike in metode dela. V programe srednje šole se lahko vpišejo tudi zunanji dijaki.

Predstavljeno nam je bilo delo fizioterapije. Ogledali smo si bazen, kjer poteka rekreacija oz. fizioterapije za otroke. V sobi za fizioterapijo imajo zelo veliko pripomočkov, ki pomagajo otrokom pri rehabilitaciji ali pa samo za sprostitev in rekreacijo. Od vseh predstavljenih področij so nam v spominu najbolj ostali konji. V CIRIUS Kamnik se z terapevtskim jahanjem ukvarjajo že kar nekaj časa. Hipoterapija (»hippos« izhaja iz grške besede, pomeni  konj) je posebna oblika fizioterapije, ki nadgrajuje osnovno fizioterapijo. Konj služi kot terapevtsko sredstvo za prenos gibanja v koraku. Dražljaji nihanja se s konjevega hrbta prenašajo na pacienta in so sorodni gibanju medenice človeka med hojo. Terapevtsko jahanje je v prvi vrsti prijetno doživetje za vse  sodelujoče, ustvari se odnos med človekom in še enim živim bitjem – konjem. Jahanje je dejavnost, ki pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije in dinamično zdravljenje, usmerjeno na celotnega človeka (telo, dušo in duha). Ni usmerjeno le na odpravljanje ali zmanjševanje bolezni in motenj, ampak tudi na razvoj potencialov, samouresničenja, razvoj socialnosti in humanega odnosa.

Ogled v CIRIUS Kamnik nam je bil zelo všeč. Smo enotnega mnenja, da premalo cenimo stvari, ki jih v življenju imamo.


Študenti 1. letnika rednega študijskega programa Zdravstvena nega