31/05/2019

Ugotavljanje krhkosti starostnikov v domačem okolju

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Ugotavljanje krhkosti starostnikov v domačem okolju, kandidatke Gordane Kozina, bo potekal v petek, 31. 5. 2019 ob 15:30 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
izr. prof. dr. Mirna Macur    predsednica
doc. dr. Radojka Kobentar    mentorica
Marta Smodiš, pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve