28/05/2019

Pojavnost spolno prenosljivih bolezni med mladimi – izziv za zdravstvene delavce

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Pojavnost spolno prenosljivih bolezni med mladimi – izziv za zdravstvene delavce, kandidatke Valentine Petoš, bo potekal v torek, 28. 5. 2019 ob 15:00 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Marta Smodiš, pred.    predsednica
Anita Prelec, MSc in Midwifery, Msc (UK), viš. pred.    mentorica
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve