10/06/2019

Ovire pri izvajanju in prednosti izvajanja paliativne oskrbe

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Ovire pri izvajanju in prednosti izvajanja paliativne oskrbe, kandidatke Darinke Kotnik, bo potekal v ponedeljek, 10. 6. 2019 ob 15:30 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

Zdenka Kramar, pred.    predsednica
Marjana Bernot, viš. pred.    mentorica
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve