26/06/2019

Ustni izpit (Jesenice) - Patologija, 1. 7. 2019

Spoštovani,

Rezultati pisnega dela izpita iz patologije so v ŠISu.

Ustni zagovor bo v ponedeljek, 1. 7. 2019 ob 17:00 za prvo skupino in ob 18:00 za drugo skupino.

Seznam študentov je objavljen v ŠIS-u pod rubriko Gradiva/Druga za študente/Urniki in skupine.


Referat za študijske in študentske zadeve