10/06/2019

Nefarmakološke metode lajšanja bolečine pri dojenčkih, otrocih in mladostnikih

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Nefarmakološke metode lajšanja bolečine pri dojenčkih, otrocih in mladostnikih, kandidatke Julije Jagrič, bo potekal v ponedeljek, 10. 6. 2019 ob 16:15 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik    predsednica
Mateja Bahun, viš. pred.    mentorica
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve