14/06/2019

Preprečevanje prenosa z zdravstvom povezanih okužb z respiratorno opremo in dihalnimi pripomočki

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Preprečevanje prenosa z zdravstvom povezanih okužb z respiratorno opremo in dihalnimi pripomočki, kandidata Tilna Svetka, bo potekal v petek, 14. 6. 2019 ob 14:00 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

Marta Smodiš, pred.      predsednica
Zdenka Kramar, pred.    mentorica
doc. dr. Saša Kadivec    članica


Referat za študijske in študentske zadeve