12/07/2019

Precepljenost in pojavnost ošpic

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Precepljenost in pojavnost ošpic, kandidatke Nine Karun, bo potekal v petek, 12. 7. 2019 ob 16:30 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
pred. Marta Smodiš    predsednica
izr. prof. dr. Maja Sočan    mentorica
doc. dr. Saša Kadivec    članica


Referat za študijske in študentske zadeve