28/06/2019

Pomen znanja medicinskih sester o laboratorijskih preiskavah pri starostnikih

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Pomen znanja medicinskih sester o laboratorijskih preiskavah pri starostnikih, kandidata Timoteja Meglena, bo potekal v petek, 28. 6. 2019 ob 16:00 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.  predsednica
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik          mentorica
doc. dr. Radojka Kobentar                 članica


Referat za študijske in študentske zadeve