01/07/2019

Znanje medicinskih sester o laboratorijskih preiskavah pri osteoporozi

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Znanje medicinskih sester o laboratorijskih preiskavah pri osteoporozi, kandidatke Sanje Kosančič, bo potekal v ponedeljek, 1. 7. 2019 ob 14:00 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
mag. Erika Povšnar, pred.    predsednica
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik    mentorica
Mateja Bahun, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve