03/07/2019

Razširjenost kajenja med mladimi v Sloveniji in pregled ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje kajenja pri mladostnikih

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Razširjenost kajenja med mladimi v Sloveniji in pregled ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje kajenja pri mladostnikih, kandidata Aljaža Frantarja, bo potekal v sredo, 3. 7. 2019 ob 15:30 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

Marta Smodiš, pred.    predsednica
izr. prof. dr. Mirna Macur    mentorica
doc. dr. Saša Kadivec    članica


Referat za študijske in študentske zadeve