01/07/2019

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, objavlja prosto delovno mesto

Raziskovalec in visokošolski učitelj na področju raziskovalnih metod za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas (eno delovno mesto)


Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
•    zaključen doktorat znanosti s habilitacijo v naziv visokošolski učitelj docent, izredni profesor, redni profesor ali ekvivalentnim raziskovalnim nazivom
•    5 let delovnih izkušenj z raziskovalnim delom in delom na raziskovalnih projektih
•    znanja s področja temeljnega in aplikativnega raziskovalnega dela
•    samostojno delo na področju raziskav
•    znanje angleškega jezika
•    računalniška znanja (MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje idr).

Rok za prijavo prične teči z dnem objave oglasa in traja do 8. 7. 2019. Kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in dokazili o doseženi izobrazbi pošljejo po pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, s pripisom »Za razpis«.


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred. 
Vršilka dolžnosti dekanje