16/07/2019

Zaznavanje kulture varnosti pacientov med zdravniki in zaposlenimi v zdravstveni negi v psihiatričnih bolnišnicah

Spoštovani,

zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Zaznavanje kulture varnosti pacientov med zdravniki in zaposlenimiv zdravstveni negi v psihiatričnih bolnišnicah, kandidata Jureta Rašića, bo potekal v torek, 16. 7. 2019 ob 15. uri v Študijskem središču Ljubljana v predavalnici 5 na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    predstednica

izr. prof. dr. Andrej Robida                               mentor

doc. dr. Andrej Kastelic                                    somentor

doc. dr. Saša Kadivec                                       članica

 

Referat s knjižnico