10/07/2019

Znanje, stališča in prakse medicinskih sester o cepljenju proti gripi

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Znanje, stališča in prakse medicinskih sester o cepljenju proti gripi, kandidatke Ajde Cvelbar, bo potekal v sredo, 10. 7. 2019 ob 8:00 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Katja Pesjak    predsednica
izr. prof. dr. Maja Sočan    mentorica
Marta Smodiš, pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadev