10/07/2019

13. šola za klinične mentorje: Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite
13. šole za klinične mentorje z naslovom: 

Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov
(17. 10. 2019, dvorana Kolpern na Stari Savi, Jesenice)

Šola za klinične mentorje je namenjena kliničnim mentorjem učnih baz, ki sodelujejo s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Še posebej vabimo na dogodek mentorje, ki se šole  za klinične mentorje še niso udeležili, in mentorje, ki so bili na dogodku nazadnje pred tremi leti ali več.

PROGRAM

 8.00 -   8.30   Registracija udeležencev

 8.30 -   8.45  Uvodni nagovor: Sanela Pivač, 
                       v. d. dekanje FZAB

I. Uvodno predavanje
Moderator: Marta Smodiš, dr. Monika Zadnikar

8.45 - 10.00   Sprememba - nevarnost ali priložnost? 
                      mag. Špela Strniša Tušek

10.00 - 10.20  Razprava

10.20 - 10.40  Odmor

II. Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov - Vidiki učnega okolja
Moderator: Marta Smodiš, dr. Monika Zadnikar

10.40–10.50: Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana -  mag. Anita Štih,  mag. Sonja Kovač, Praktični pristop mentorja pri izvedbi kliničnega usposabljanja v službi za otroško psihiatrijo

10.50–11.00: Splošna bolnišnica Jesenice - Janja Pristavec, Ana Gartnar, Empatija - vrlina kliničnega mentorja pri delu s študenti

11.00–11.10: Zdravstveni dom Jesenice - Nevenka Vrhovnik, Živa Varl, Multikulturalizem v zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi

11.10–11.20: Zdravstveni dom Ljubljana - Slađana Božič,  Študent - ogledalo mentorja

11.20–11.30: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča Ljubljana - Romana Petkovšek – Gregorin, Irena Zupančič Knavs, Pogled študenta na izvajanje mentoriranja

11.30–11.40: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo v Kranju - Diana Zadnikar, Štefka Krajnik, Vloga mentorja pri delu s študenti - predstavitev primerov

11.40–11.50: Odmor

11.50–12.00: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik - Anton Justin, Tanja Podlipnik, Matic Jerman, Katja Vrankar, Soočenje mentorjev v kliničnih okoljih s študenti zdravstvene nege različnih kultur

12.00–12.10: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana - Aljoša Lapanja, dr. Jožica Peterka Novak, Medosebni odnos med kliničnim mentorjem in študentom zdravstvene nege skozi teorijo Hildegard Peplau kot ključni element kliničnega usposabljanja

12.10–12.20: Zdravstveni dom Kranj - mag. Erika Povšnar, Alenka Terbovc, Metodika dela v procesu mentorstva

12.20–12.30: Študentski svet FZAB – Matic Lukan, Izkušnje študentov na kliničnih praksah

12.30 –12.50 Razprava

12.50 - 13.20 PREDSTAVITEV NAJ MENTORJEV FZAB ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19,
                      PODELITEV PRIZNANJ

13.20 - Neformalno druženje s pogostitvijo


Vabimo vas, da se na dogodek prijavite preko spletne prijavnice. Kotizacije za 13. šolo za klinične mentorje ni, število mest je omejeno. Za več informacij smo vam na voljo v Centru za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo na tel. št. 04 5869 368 ali po elektronski pošti center@fzab.si
Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa 13. šole za klinične mentorje.

Vljudno vabljeni!

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje 

PROGRAM

SPLETNA PRIJAVNICA