24/07/2019

Klinično mentorstvo in učne metode v kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege


 Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Klinično mentorstvo in učne metode v kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege, kandidatke Mance Pogačnik Žebovec, bo potekal v sredo, 24. 7. 2019 ob 13:30 uri, Študijsko središče Ljubljana - Predavalnica 5 na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Radojka Kobentar    predsednica

doc. dr. Irena Trobec    mentorica

dr. Vesna Čuk, viš. pred.    članica


Referat s knjižnico