11/07/2019

Samoevalvacijska anketa NAKVIS – do 31. 7. 2019

Spoštovani,

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v sklopu samoevalvacije spremlja zadovoljstvo in mnenja deležnikov. Vaš pogled na kakovost, razvoj in delo agencije je zelo dragocen. Zato vas prosimo, da deležnikom vaše ustanove/organizacije posredujete anketo. Odzivi nam bodo v pomoč pri razvoju agencije in zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem strokovnem šolstvu pri nas.

Anketa je namenjena tudi študentom, njihovim predstavnikom, diplomantom, predstavnikom uprav/vodstev zavodov/šol, zaposlenim (učiteljem, raziskovalcem in podpornim delavcem), predstavnikom MIZŠ in področnim reprezentativnim organizacijam.

Odzive zbiramo do 31. 7. 2019.

Povezava do ankete:
https://www.surveymonkey.com/r/6VGQT65

Anketa je prostovoljna in anonimna.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.