18/07/2019

Obvladovanje bolečine pri pacientu na mehanski ventilacij

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Obvladovanje bolečine pri pacientu na mehanski ventilacij, kandidata Anžeta Knifica, bo potekal v četrtek, 18. 7. 2019 ob 15:00 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Katja Pesjak    predsednica
doc. dr. Saša Kadivec    mentorica
Marjana Bernot, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve