18/07/2019

10 let magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin v letošnjem letu obeležuje 10. obletnico študijskega programa druge stopnje (mag./2l) Zdravstvena nega. 

Program, ki predstavlja nadgradnjo visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Zdravstvena nega, temelji na najsodobnejših bolonjskih smernicah. Študentom omogoča, da nadgradijo in poglobijo že pridobljena znanja, kompetence ter sposobnosti, hkrati pa jih vsestransko usposobi za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. 
Zlasti smo ponosni na njegovo interdisciplinarno zasnovo, saj zajema širok nabor najnovejših teoretičnih in praktičnih znanj za kompetentno opravljanje poklica na področju zdravstvene nege na magistrski stopnji izobrazbe. Že od začetka pri njegovi izvedbi sodelujejo priznani domači in tuji habilitirani visokošolski učitelji, kar mu daje posebno dodano vrednost in prepoznavnost tako v domačem kot mednarodnem okolju. S tem daje nepogrešljiv prispevek k učinkovitemu odzivanju izobraževanja v zdravstveni negi na hitro spreminjajoče se potrebe in razvoj na področjih zdravja in zdravstvenega varstva.
Študij je doslej zaključilo že 28 diplomantov, ki so usposobljeni za uporabo znanstveno-raziskovalnih metod v kliničnem okolju, za uvajanje sprememb, ki temeljijo na z dokazi podprti zdravstveni negi, in za vodenje učinkovitih timov. Študenti rezultate raziskav iz svojih raziskovalnih in magistrskih del redno predstavljajo v znanstvenih prispevkih na znanstvenih konferencah zdravstvenih ved ali v člankih v znanstvenih revijah, s čimer opazno sooblikujejo razvoj zdravstvene nege kot stroke in znanosti.  V kliničnem okolju so prepoznani kot odlični strokovnjaki, dodatno pa nas veseli, da nekateri svojo poklicno pot že nadaljujejo tudi na 3. bolonjski stopnji.

Z magistrskim študijskim programom Zdravstvena nega smo naredili velik korak naprej pri uresničevanju svoje vizije, ki temelji na mednarodno primerljivi odličnosti našega pedagoškega, raziskovalnega in razvojnega dela. Naši diplomanti in študenti so lahko iskreno ponosni na pridobljeno znanje.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri snovanju in vzpostavitvi študijskega programa, ki je leta 2009 predstavljal pomembno novost v slovenskem izobraževalnem sistemu, ter pri nadaljnjem razvoju in krepitvi njegove prepoznavnosti. Hkrati se zahvaljujem vsem diplomantom in študentom, ki so v njem že prepoznali pravo priložnost za svoj znanstveni, strokovni in karierni razvoj. Trdno verjamem, da bomo tudi v naslednjih letih in desetletjih skupaj posegali v sam strokovni vrh!
 
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje