10/09/2019

Mikrobiološka diagnostika spolno prenosljivih okužb in vloga medicinske sestre pri odvzemu vzorcev

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Mikrobiološka diagnostika spolno prenosljivih okužb in vloga medicinske sestre pri odvzemu vzorcev, kandidata Klemena Kovača, bo potekal v torek, 10. 9. 2019 ob 15:30 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Marta Smodiš, pred.    predsednica
doc. dr. Irena Grmek Košnik    mentorica
Anita Prelec, dipl. m. s., Msc (UK), viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve