20/08/2019

Vpisni listi 2019/2020 in vpis v skupine za KU

Spotšovani,

obveščamo vas, da bomo študentom, ki izpolnjujeno vpisne pogoje za vpis v višji letnik v ŠIS-u odprli vpisne liste. Vpisni list izpolnite, natisnite, podpišete in ga skupaj s potrdilom o plačilu vpisnih stroškov pošljete na fakulteto. Znesek vpisnih stroškov najdete na spletni strani pod rubriko Študent/Ceniki.

Študenti, ki izpolnjujete pogoje za vpis v višji letnik se lahko vpišete v skupine za klinično usposabljanje tako, da pošljete sporočilo na e-naslov referat@fzab.si.

Referat za študijske in študentske zadeve