27/08/2019

Ocena bolečine pri otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Ocena bolečine pri otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami, kandidatke Nine Bogataj, bo potekal v torek, 27. 8. 2019 ob 16:00 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
izr. prof. dr. Mirna Macur    predsednica
Milinka Petrovič, pred.        mentorica
Marjana Bernot, viš. pred.   članica


Referat za študijske in študentske zadeve