30/08/2019

Uporabnost motivacijskega intervjuja za zaposlene v zdravstveni negi pri delu z uživalci psihoaktivnih substanc

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Uporabnost motivacijskega intervjuja za zaposlene v zdravstveni negi pri delu z uživalci psihoaktivnih substanc, kandidata Tima Greblo, bo potekal v petek, 30. 8. 2019 ob 13:00 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Sedina Kalender Smajlović, viš. pred.    predsednica
dr. Branko Bregar, viš. pred.    mentor
izr. prof. dr. Mirna Macur    članica


Referat za študijske in študentske zadeve