16/09/2019

Poznavanje ergonomije pri študentih zdravstvene nege

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Poznavanje ergonomije pri študentih zdravstvene nege, kandidatke Špele Goltnik, bo potekal v ponedeljek, 16. 9. 2019 ob 15:30 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Marta Smodiš, pred.    predsednica
Sedina Kalender Smajlović, viš. pred.    mentorica
mag. Miran Rems, viš. pred.    član


Referat za študijske in študentske zadeve