16/09/2019

Evalvacija v promociji zdravja na delovnem mestu

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Evalvacija v promociji zdravja na delovnem mestu, kandidatke Teje Jarc Purgar, bo potekal v ponedeljek, 16. 9. 2019 ob 16:00 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
izr. prof. dr. Maja Sočan    predsednica
Mateja Bahun, viš. pred.    mentorica
mag. Erika Povšnar, pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve