18/09/2019

Pomen patronažnih obiskov pri ohranjanju kakovosti življenja starejših s poudarkom na preprečevanju padcev

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Pomen patronažnih obiskov pri ohranjanju kakovosti življenja starejših s poudarkom na preprečevanju padcev, kandidatke Simone Žen, bo potekal v sredo, 18. 9. 2019 ob 15:45 uri fakultete na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Marta Smodiš, pred.    predsednica
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.    mentorica
doc. dr. Radojka Kobentar    članica


Referat za študijske in študentske zadeve