23/10/2019

Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku za študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« v študijskem letu 2019/2020

Na podlagi sklepa 2. KO seje Senata v 2018/2019, z dne 24. 9. 2019, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2019/2020 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju«.

Lokacija izvedbe programa 2019/2020:
Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a 

Število prostih vpisnih mest v drugem prijavnem roku:
16 prostih vpisnih mest 

Rok za prijavo:
od 4. do 8. novembra 2019

Kandidati za vpis, preko spletne strani FZAB vnesejo osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisnejo in podpišejo ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošljejo po priporočeni pošti na naslov: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidati pošljejo priporočeno po pošti ali jih osebno dostavijo na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Pogoji za vpis:
V program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju se bodo lahko vpisali kandidati:
-    ki so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu najmanj 180 ECTS in ki imajo
-    3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstva.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju; glede na naslednje deleže:
-    povprečna ocena študija (50 %),
-    ocena diplomskega dela (40 %) in
-    morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).

Trajanje programa / Strokovni naslov:

1 leto (60 ECTS) /

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si.


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje