26/09/2019

Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov

Spoštovani,
Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu objavlja Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov.