02/10/2019

Rezporedi kliničnega usposabljanja - 2. in 3. letnik, ZN

Spotšovani,

obveščamo vas, da so razporedi za klinično uspodabljanje 2. in 3. letnika, študijskega programa Zdravstvene nege, objavljeni v ŠIS, pod rubriko Gradiva/ Druga za študente/ Urniki in skupine.

Referat za študijske in študentske zadeve