03/10/2019

Obvestilo knjižnice - splošne informacije za študente prvih letnikov, termini

Spoštovani,

študente 1. letnika programa Zdravstvena nega, redni in izredni študij ter študente 1. letnika programa Fizioterapija, redni in izredni študij, vabimo na kratko predstavitev oz. seznanitev z informacijami, ki se navezujejo na:

-       izposoja gradiva iz knjižnice FZAB;
-      obvezna, priporočena literatura, možnost nakupa učbenikov, izdanih na FZAB;
-       kratka predstavitev baze COBISS (lokalna in vzajemna baza; dostopnost gradiv; na kaj moramo biti pozorni pri iskanju in pri pregledu pridobljenih rezultatov; vrste gradiv);
-       dostop do baz podatkov preko spletne strani FZAB (povezava na spletni strani; oddaljen dostop; geslo za oddaljen dostop; na kratko o iskanju (angleški jezik, članki v polnem besedilu, omejitve, shranjevanje člankov));
-        navajanje literature po Navodilih za izdelavo pisnih izdelkov na FZAB (kje Navodila najdemo, primeri navedbe literature, s katerimi si lahko pomagamo).

Predstavitve bodo potekale po razporedu spodaj. Udeležba ni obvezna, je pa zaželena.

Fizioterapija, REDNI študenti: ponedeljek, 7. 10. 2019 ob 15:00, Seminar 3, Jesenice
Fizioterapija, IZREDNI študenti: četrtek, 10. 10. 2019 ob 15:00, Predavalnica 4, Študijsko središče Ljubljana
Zdravstvena nega, REDNI študenti: sreda, 9. 10. 2019 ob 14:15, Predavalnica 1, Jesenice
Zdravstvena nega, IZREDNI študenti: petek, 11. 10. 2019 ob 15:00, Seminar 4, Jesenice

Vabljeni!

Nina Rustja, univ. dipl. bibl.
Maja Femc, mag. bibl.