03/10/2019

Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v Občini Jesenice za leto 2019

Občina Jesenice na spletni strani objavlja  

JAVNI RAZPIS ZA DENARNE POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019

Denarne pomoči za izobraževanje so namenjene za naslednja področja:

A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ
B: DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
C: DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKA STOPNJE

Več informacij dobite na spletni strani Občine Jesenice.