04/10/2019

Študentom 1., 2. in 3. letnika – Uvodna navodila študentom za izvajanje obveznega KU

Sporočamo vam, da so v ŠIS-u objavljena Uvodna navodila študentom za izvajanje obveznega kliničnega usposabljanja. Uvodna navodila so pripravljena za študente kot informacija o prvem dnevu kliničnega usposabljanja (ura prihoda, lokacija, kdo vas sprejme v učni bazi), zato si morate pred odhodom na KP ta dokument pogledati, Do dokumenta pridete s prijavo v ŠIS/ Druga za študente/ Obvezno in izbirno klinično usposabljanje/Uvodna navodila študentom za izvajanje obveznega KU.